تحقیق درباره ماه مبارک رمضان

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 46 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید . لینک دانلود پایین صفحه رمضان ازواژه رم|1785966|dxi
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق درباره ماه مبارک رمضان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 46 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

رمضان ازواژه رمضَ یعنی شدت گرمای خورشید گرفته شده است رمضان ماه نهم ازماههای عربی است وماهی است که گرفتن روزه دراین ماه ازفرایض دینی است رمضان ماه نزول قرآن است درمجمع البیان گفته شده است رمضان ازرمضَ به معنی شدت تابش آفتاب برخاک است علت این تسمیه آن است که عرب ماهها را بازمانی که درآن واقع می شوند نامگذاری کرده اند و چون رمضان در زمان شدت گرما بود به این تسمیه قرار گرفت و گفته شده رمضان ازنامهای خداونداست رمضان درکلام ا... مجید فقط یک دفعه آمده است.

آغازوجوب روزه :

درروز دوم شعبان سال دوم هجری روزه ماه مبارک رمضان واجب شد

وظایف مومنین درماه مبارک رمضان :

پیامبراکرم صلی ا... علیه وآله و سلم بعداز ویژگیهای ماه مبارک رمضان ومیهمانی خدا درضمن خطبه ای که در جمعه آخرماه شعبان ایراد کردند به مطالبی اشاره می فرمایند که وظایف مادراین ماه ضیافت الهی باالهام ازاین دستورات سازنده روشن می گردد.

1-اولین دستورپیامبرخدا ودرواقع اولین قدم مومنین وانسانها دراین ماه مبارک این است که مومنین ازخداوند متعال بخواهند ودرخواست نمایند که نیت صادق وقلب پاک وطاهر داشته باشند فأ سألواا... ربکم بینات صادقه وقلوب طاهره

ازاین جمله پرمعنی این نکته رابرداشت می کنیم که شرط ورود به ماه مبارک رمضان وتوفیق پیدا کردن درانجام دستورات پیامبر دواصل مهم می باشد 1- نیت صادق 2- قلب طاهر

2- یوفّقکم لصیامه

دومین دستور رسول خدا (ص) ووظیفه مومنین روزه داراین است که برای موفقیت دراین امرالهی باید ازدرگاه الهی مسئلت نماییم که توفیق روزه گرفتن رابه ما عنایت بفرماید

3- تلاوه کتابه : یکی دیگرازچیزهایی که باید توفیقش راازدرگاه الهی مسئلت نمائیم مأنوس بودن باقرآن وخواندن آن وتأمل درآن می باشد

4- پیامبرعظیم الشأن درادامه این خطبه می فرمایند باگرسنگی وتشنگی خوددراین ماه مبارک گرسنگی وتشنگی روزقیامت رابیاد آورید